Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
704 Smlouva o přípojení k distribuční soustavě 27295567 RWE GasNet, s.r.o., Klíšská /940, 40117 Ústí nad Labem-město 06.02.2017 0,00 Kč,-
703 Smlouva o právu provést stavbu- Rekonstrukce mostu v ulici Palackého přes vodní tok Velké Valy Dittrich Aleš, Palackého třída 210/45, 28802 Nymburk 06.02.2017 0,00 Kč,-
702 Smlouva o bezúůatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva - parcela č. 982/6 ost. pl. Nymbur 69797111 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12801 Praha 2 05.09.2016 0,00 Kč,-
701 Smlouva- realizace předložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 24729035 ČEZ distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 DĚČÍN IV - PODMOKLY 27.01.2017 353 397,00 Kč,-
700 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka- Na činnost pobočného spolku v roce 2017 22608630 34. Přední hlídka Royal Rangers, Vodárenská 131/, 28802 Nymburk 30.01.2017 30 000,00 Kč,-
699 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka- Činnost ZO - Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR Nymburk v roce 2017 70948402 Zákl.organ.Svazu post.civil.choroba, Bedřicha Smetany 55/, 28802 NYMBURK 2 30.01.2017 30 000,00 Kč,-
697 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka- N činnost ZO ČSOP Polabí 70843473 ZO Českého svazu ochránců přírody, Pátek 56/, 29000 Poděbrady 25.01.2017 20 000,00 Kč,-
696 Smlouva o poskytování služby sítě Datonet- Tyršova 446/9 - ZŠ Tyršova 25663003 DPT, s.r.o., Kolínská 599/7, 28802 Nymburk 16.01.2017 0,00 Kč,-
695 Smlouva o poskytování služby sítě Datonet- Náměstí Přemyslovců 9/22 - Eliška 25663003 DPT, s.r.o., Kolínská 599/7, 28802 Nymburk 16.01.2017 0,00 Kč,-
694 Smlouva o poskytování služby sítě Datonet- Náměstí Přemyslovců 164/ 9 - PAPYRUS 25663003 DPT, s.r.o., Kolínská 599/7, 28802 Nymburk 16.01.2017 0,00 Kč,-
693 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka- Na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem Polabského motoráčku v roce 2017 (nákup pohonných hmot). 26630281 Klub železničních cestovatelů, spolek, Meinlinova 336/1A/, 19016 Praha- Kolodějě 16.01.2017 10 000,00 Kč,-
692 Smlouva o zajištění odtahové služby- nepřetržitý provoz odtahové služby pro realizaci odtahů vozidel do celkové hmotnosti 3,5 t 61887862 Stanislav Rosický, Družstevní 751/, 28002 Kolín 23.01.2017 0,00 Kč,-
691 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání Poliklinika Okružní čp. 2160 Nymburk-provozování občerstvení 26491630 GASTROCENTRUM-posform s.r, Boleslavská 398/, 28802 Nymburk 17.01.2017 13 805,00 Kč,-
690 Cenové ujednání ke smlouvě o dodávce a odběru tepla na rok 2017- správa majetku, Obecní dům 46348034 THERMOSERVIS spol. s r.o., Generála Antonína Sochora 2175/, 28802 Nymburk 01.12.2016 0,00 Kč,-
689 Cena ujednání ke smlouvě o dodávce a odběru tepla na rok 2017 - správa majetku , Nám. Přemyslovců č. p. 171 46348034 THERMOSERVIS spol. s r.o., Generála Antonína Sochora 2175/, 28802 Nymburk 12.01.2015 0,00 Kč,-
688 Dohoda o spolupráci při nasazení a užívání systému prvků aktivního monitoringu ve Středočeském kraji 70891095 Středočeský kraj , Zborovská 81/11, 15021 Praha 16.11.2016 0,00 Kč,-
687 Cenové ujednání o dodávce a odběru tepla na rok 2017- správa majetku, CZT 46348034 THERMOSERVIS spol. s r.o., Generála Antonína Sochora 2175/, 28802 Nymburk 01.12.2016 0,00 Kč,-
686 Cenové ujednání o dodávce a odběru tepla na rok 2017- správa majetku, BK byt. domy 46349034 THERMOSERVIS spol. s r.o., Generála Antonína Sochora 2175/, 28802 Nymburk 01.12.2016 0,00 Kč,-
685 Cenové ujednání o dodávce a odběru tepla na rok 2017- správa majetku, BK neb. domy 463410034 THERMOSERVIS spol. s r.o., Generála Antonína Sochora 2175/, 28802 Nymburk 01.12.2016 0,00 Kč,-
684 Cenové ujednání o dodávce a odběru tepla na rok 2017- správa majetku, Poliklinika Sídliště 46348034 THERMOSERVIS spol. s r.o., Generála Antonína Sochora 2175/, 28802 Nymburk 01.12.2016 0,00 Kč,-
683 Cenové ujednání o dodávce a odběru tepla na rok 2017- správa majetku , Nám. Přemyslovců č.p. 170 46348034 THERMOSERVIS spol. s r.o., Generála Antonína Sochora 2175/, 28802 Nymburk 01.12.2016 0,00 Kč,-
682 Cenové ujednání o dodávce a odběru tepla na rok 2017- správa majetku, čp. 165 a č. 390 a čp. 1708 46348034 THERMOSERVIS spol. s r.o., Generála Antonína Sochora 2175/, 28802 Nymburk 01.12.2016 0,00 Kč,-
681 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání- kancelář č. 11 o výměře 27, 16 m2 ve 2. NP budovy, Palackého třída 27020053 CENTRUM PRO VŠECHNY, občanské sdružení, Jizbice 32/, 28802 Jizbice 17.01.2017 27 160,00 Kč,-
680 Smlouva- spolupráce v rámci investičního záměru společnosti AEROVISION ( letecká práce na vlastní náklady včetně získání povolení k létání..) 03486273 AEROVISION k. s., Brod 44/, 26101 Příbram 08.12.2016 0,00 Kč,-
679 Smlouva o nájmu pozemku - část pozemkové parcely 247 ost. pl. - umístění a provozování prodejního stánku s prdejem tabáku a tiskovin 69011141 Urbánek Vladimír, Zelená /114, 28931 Bobnice 04.01.2017 3 600,00 Kč,-
678 Smlouva o centralizovaném zadání veřejných zakázek - "Zpracování PD na digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi pro město Nymburk a území ORP Nymburk" 00239321 Obec Kovanice, Nymburk 0/, 28828 Nymburk 22.06.2016 0,00 Kč,-
677 Smlouva o centralizovaném zadání veřejných zakázek - "Zpracování PD na digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi pro město Nymburk a území ORP Nymburk" 00000000 Obec Seletice, Nymburk 0/, 28828 Nymburk 22.06.2016 0,00 Kč,-
676 Smlouva o centralizovaném zadání veřejných zakázek - "Zpracování projektové dokumentace na digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi pro město Nymburk a území ORP Nymburk" 00640581 OBEC NETŘEBICE, NETŘEBICE 61/, 28802 Nymburk 22.06.2016 0,00 Kč,-
675 Smlouva o centralizovaném zadání veřejných zakázek - "Zpracování PD na digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi pro město Nymburk a území ORP Nymburk" 00239216 Obec Jíkev, /, 28932 Jíkev 22.06.2016 0,00 Kč,-
674 Dodatek č. 2 smlouvy o pronájmu parcely st. 1232 s budovou letní sokolovny čp. 1038 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk, Boleslavská třída 319/11, 28802 NYMBURK 2 23.11.2016 0,00 Kč,-
673 Dodatekč. 1- poskytování služeb systému ONI - sledovací zařízení GPS a GSM na služebních automobilech MěÚ Nymburk 25862731 NAM system, a.s., U Pošty 1163/13, 73564 Havířov - Prostřední Suchá 15.12.2016 7 257,00 Kč,-
672 Smlouva o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A č. 20378 47114983 Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1 19.08.2016 0,00 Kč,-
671 Smlouva o poskytnutí dotace č. S/0224/RRSC/2014 - projekt "Rekonstrukce sportovního areálu Veslák" 27940993 Nymburská o.p.s., V Zahrádkách 1536/, 28802 Nymburk 30.10.2014 7 014 426,00 Kč,-
670 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. S/0224/RRSC/2014 - projekt "Rekonstrukce sportovního areálu Veslák" 27940993 Nymburská o.p.s., V Zahrádkách 1536/, 28802 Nymburk 01.07.2016 0,00 Kč,-
669 Dodatek č. 7- spolupráci při zajištění farmářských trhů v Nymburce 75047101 Honzů Martin, Lipová 1588/, 28922 Lysá nad Labem 16.12.2016 0,00 Kč,-
668 Smlouva o spolupráci a poskytování služeb v rámci projektu Prime Legal - vybrané pohledávky z vykonatelných exekučních titulů k vymáhání 71329277 Prošek Jiří, soudní exekutor Exekutorského úřadu Plzeň-město, Dominikánská 8/, 30100 Plzeň 15.09.2016 0,00 Kč,-
667 Darovací smlouva č. 05/2016, Město Nymburk, Polabské Muzeum p. o . , Městské vyznamenání III. třídy- 1) bronzový Nymburský lev, uložen v černé etui 00069841 Polabské muzeum, Palackého 68/III, 29055 Poděbrady 01.12.2016 0,00 Kč,-
666 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města města Nymburka -Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2016 (2.kolo) 01797093 Capoeira Ginga Mundo ČR, o.s., Komenského 571/2, 28802 Nymburk 30.11.2016 2 500,00 Kč,-
665 Dodatek č.1 smlouvy o poskytování jazykového vzdělávání - skupinová výuka anglického jazyka 26441012 CZ. YES, s.r.o., Ivana Olbrachta 1904/, 28802 Nymburk 01.01.2017 0,00 Kč,-
664 Smlouva o poskytování služby sítě Datonet - Letců R.A.F. 1935 Nymburk 25663003 DPT, s.r.o., Kolínská 599/7, 28802 Nymburk 01.12.2016 386,00 Kč,-
663 Smlouva o výpůjččce - k účelu výstavnímu ve vitrínách v objektu Měú Nymburka v ulici U Staré sladovny čp. 390 (Archeologické artefakty- Př. č. 43/96-16 Železné kování s dřevěnou násadou, Př. č. 43/96-48 železný zámek) 00069841 Polabské muzeum, Palackého 68/III, 29055 Poděbrady 15.12.2016 0,00 Kč,-
662 Smlouva o výpůjčce - k účelu výstavnímu v objektu Měú Nymburk na Naměstí Přemyslovců č. 163 ( radnice) (Rybářské právo, Nový Dvůr, kůže , Rybářské právo, Nymburk dřevo) 00069841 Polabské muzeum, Palackého 68/III, 29055 Poděbrady 15.12.2016 0,00 Kč,-
660 Smlouva o výpůjčce - výpůjčené k účelu výstavnímu ve společných prostorách objektu Měú Nymburk na Náměstí Přemyslovců č. 163 ( radnice) Obraz-Fr. Skála : ,, Pohled od fronty na Velký mlýn´´ ,Fr. Skála:,,Pohled z mostu na Velký mlýn.´´ 00069841 Polabské muzeum, Palackého 68/III, 29055 Poděbrady 15.12.2016 0,00 Kč,-
659 Smlouva o výpůjčce-výstavní objekt Měú Nymburk na náměstí Přemyslovců (radnice) , knihy Polabského muzea ( L. Michálek -Libní s Bohumilem Hrabalem , Bohumil Hrabal- Moje Liběň...) 00069841 Polabské muzeum, Palackého 68/III, 29055 Poděbrady 11.11.2016 0,00 Kč,-
658 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka- Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2016 (2.kolo) 02505070 AFK NYMBURK, Kovanická 66/, 28802 Nymburk 30.11.2016 26 000,00 Kč,-
657 Smlouva o pokytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka-Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2016 (2.kolo) 00118516 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO, Palackého třída 449/64, 28802 NYMBURK 2 30.11.2016 8 062,00 Kč,-
656 Smlouva o pokytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka-Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2016 (2.kolo) 22663321 Volejbalový klub Nymburk, Dlabačova 2004/, 28802 Nymburk 30.11.2016 7 500,00 Kč,-
655 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka- Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2016 (2.kolo) 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk 30.11.2016 5 000,00 Kč,-
654 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů na zapůjčení vozu pro zajištění dopravy v souvislosti s účastí na soutěži ve Velké Británii v roce 2016" 02505070 AFK Nymburk, Kovanická 66/, 28802 Nymburk 11.11.2016 8 000,00 Kč,-
653 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka-Na úhradu nákladů na zajištění autobusové dopravy z Nymburka do Prahy a zpět a nákup vstupenek do kina v rámci akce pořádané pro nymburské děti ze sociálně sllabších rodin dne 21.12.2016 68996543 RSOP z.s., Jurije Gagarina 1979/, 28802 Nymburk 08.12.2016 7 000,00 Kč,-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Strana: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  <<  <  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: