Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
651 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání- budova čp. 169 v k. ú. Nymburk 75529343 Filip Ropek, Sadová 2119/, 28802 Nymburk 12.12.2016 42 000,00 Kč,-
650 Veřejnoprávní smlouva - "Výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikacích nacházejících se v jejím správním obvodu" 00640611 Obec Hořany, Hořany 67/, 28914 Poříčany 26.07.2016 0,00 Kč,-
649 Veřejnoprávní smlouva - "Výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházejících se v jejím správním obvodu" 00239224 Obec Jizbice, /, 28802 Nymburk 01.07.2016 0,00 Kč,-
648 Veřejnoprávní smlouva - "Výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikacích nacházejících se v jejím správním obvodu" 00239348 Obec Krchleby, Družstevní 36/, 28802 Krchleby 05.09.2016 0,00 Kč,-
647 Veřejnoprávní smlouva - "Výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikacích nacházejících se v jejím správní obvodu" 00640581 OBEC NETŘEBICE, NETŘEBICE 61/, 28802 Nymburk 01.07.2016 0,00 Kč,-
646 Veřejnoprávní smlouva - "Výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikacích nacházejících se v jejím správním obvodu" 00238996 Obecní úřad Bobnice, 0/, 28931 Bobnice 01.07.2016 0,00 Kč,-
645 Veřejnoprávní smlouva - "Výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikacích nacházejících se v jejím správním obvodu" 00239411 Obec Mcely, Nymburk 0/, 28828 Nymburk 01.07.2016 0,00 Kč,-
644 Veřejnoprávní smlouva - "Výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikacích nacházejících se v jejím správním obvodu" 00876054 Obec Hrubý Jeseník, /, 28932 Hrubý Jeseník 01.07.2016 0,00 Kč,-
642 Veřejnoprávní smlouva - "Výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikaícíh nacházejjících se v jejím správním obvodu" 48931250 OBEC KOSTOMLÁTKY, 0/, 28921 Kostomlaty nad Labem 05.09.2016 0,00 Kč,-
640 Veřejnoprávní smlouva - "Výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikacích nacházejících se v jejím správním obvodu" 00239909 Obec Vestec, Nymburk 0/, 28828 Nymburk 01.07.2016 0,00 Kč,-
639 Veřejnoprávní smlouva - "Výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikacích nacházejících se v jejím správním obvodu" 00239577 Obec Oskořínek, 3/, 28932 Oskořínek 01.07.2016 0,00 Kč,-
633 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 00641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje 22.11.2016 6 500,00 Kč,-
632 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva 69797111 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 08.11.2016 0,00 Kč,-
631 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb 28808495 D-energy s.r.o. 04.12.2014 0,00 Kč,-
630 Smlouva o nájmu parkovacího stání 24191086 GynDY s.r.o. 01.11.2016 0,00 Kč,-
629 Pojistná smlouva č. 84968327-14 45272956 Česká pojišťovna a.s. 27.10.2016 0,00 Kč,-
628 Smlouva o zřízení věcného břemene 70890005 POVODÍ LABE, státní podnik 16.12.2014 21 040,00 Kč,-
627 Smlouva o zřízení věcného břemene 27295567 RWE GasNet, s.r.o. 24.04.2015 134 872,00 Kč,-
626 Smlouva o zřízení věcného břemene 27295567 RWE GasNet, s.r.o. 24.04.2015 126 378,00 Kč,-
625 Smlouva o zřízení věcného břemene 27295567 RWE GasNet, s.r.o. 22.04.2015 9 588,00 Kč,-
624 Kupní smlouva 28999479 Palackého s.r.o. 22.06.2015 1,00 Kč,-
622 Smlouva o dílo 73580872 Ing. Eduard Žaluda 27.07.2016 179 080,00 Kč,-
621 Darovací smlouva 26492768 LIVE TILE, s. r. o. 23.04.2015 67 855,00 Kč,-
620 Darovací smlouva 26492768 LIVE TILE, s. r. o. 23.04.2015 0,00 Kč,-
619 Smlouva o zřízení věcného břemene 24729035 ČEZ Distribuce, a.s. 19.06.2015 40 269,00 Kč,-
618 Smlouva o zřízení věcného břemene 24729035 ČEZ Distribuce, a.s. 09.09.2015 1 815,00 Kč,-
617 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 49534971 Ústav sociální péče Kersko 20.09.2016 8 900,00 Kč,-
616 Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor 00118516 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 12.10.2016 0,00 Kč,-
615 Veřejnoprávní smlouva 00876071 Obec Chleby 28.06.2016 0,00 Kč,-
614 Veřejnoprávní smlouva 00239712 Město Rožďalovice 28.06.2016 0,00 Kč,-
613 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Nymburce 75047101 Honzů Martin 18.12.2014 0,00 Kč,-
612 Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní 00239437 Město Městec Králové 16.12.2014 582 080,00 Kč,-
611 Dohoda o ukončení Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 27373231 ASEKOL s.r.o. 22.01.2015 0,00 Kč,-
610 Smlouva o zřízení věcného břemene 24729035 ČEZ Distribuce, a.s. 09.09.2015 6 873,00 Kč,-
609 Kupní smlouva 24729035 ČEZ Distribuce, a.s. 01.06.2015 80 570,00 Kč,-
608 Smlouva o zajištění servisu a údržby 24138878 AIRCON CLIMA, s.r.o. 16.09.2016 0,00 Kč,-
607 Smlouva o nájmu pozemku 69009961 Landa Pavel 04.10.2016 0,00 Kč,-
606 Smlouva o dílo 49859161 Ing. Jiří Kulhánek-Projektová a stavební kancelář 22.09.2016 0,00 Kč,-
605 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání Oreská Simona 01.09.2016 0,00 Kč,-
604 Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 73851922 Fiala Tomáš 01.04.2015 0,00 Kč,-
603 Dodatek č. 3 Smlouvy o umístění zařízení 60193336 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 10.09.2014 0,00 Kč,-
602 Smlouva o souhlasu s provedením stavby 70890005 Povodí Labe, s.p. 18.09.2015 0,00 Kč,-
600 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města 29008263 Divadlo Nymburk, s.r.o. 12.09.2016 10 000,00 Kč,-
599 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města 47536373 Pivovar Nymburk spol. s r.o. 14.09.2016 5 000,00 Kč,-
598 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města 22840451 Labská stezka, občanské sdružení 14.09.2016 8 000,00 Kč,-
597 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města 26572516 Volleyball Nymburk z. s. 09.09.2016 6 900,00 Kč,-
596 Veřejnoprávní smlouva 00239364 Městys Křinec 25.05.2016 0,00 Kč,-
595 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města 26572516 Volleyball Nymburk z. s. 09.09.2016 18 000,00 Kč,-
594 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města 26572516 Volleyball Nymburk z. s. 09.09.2016 9 000,00 Kč,-
593 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města 26572516 Volleyball Nymburk z. s. 09.09.2016 8 000,00 Kč,-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Strana: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  <<  <  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: