Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
1892 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2021" 00472492 HC Nymburský Lev, z.s. 09.02.2021 400 000,00 Kč,-
1891 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost Junáka - českého skauta, střediska Krahujec Nymburk v roce 2021" 62444174 Junák - český skaut, středisko Krahujec Nymburk, z. s. 03.02.2021 90 000,00 Kč,-
1890 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost ústavu v roce 2021 - konkrétně na částečné pokrytí mzdových nákladů zdravotních sester, odměnu pro lékaře a náklady na pohonné hmoty" 04066502 Domácí hospic Nablízku, z.ú. 02.02.2021 30 000,00 Kč,-
1889 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na úhradu nákladů souvisejících s provozem Střediska výchovné péče v Kolíně v roce 2021" 48665771 Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a ZŠ Býchory 27.01.2021 31 000,00 Kč,-
1888 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na částečnou úhradu nákladů spojených s dovybavením klubovny (učebny) pro činnost kroužku mladých myslivců v roce 2021" 67777473 Českomoravská myslivecká jednota - okresní myslivecký spolek 27.01.2021 19 000,00 Kč,-
1887 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na částečnou úhradu nákladů spojených s nákupem mineralizovaného krmiva a krmné soli pro zvěř v roce 2021" 67777473 Českomoravská myslivecká jednota - okresní myslivecký spolek 27.01.2021 20 000,00 Kč,-
1886 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost Junáka - českého skauta, přístavu Modrá flotila Nymburk v roce 2021" 62444107 Junák - český skaut, přístav Modrá flotila Nymburk, z.s. 28.01.2021 90 000,00 Kč,-
1885 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2021" 26673801 SK POLABAN Nymburk, z.s. 22.01.2021 500 000,00 Kč,-
1884 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost v roce 2021" 27460223 SK POLABAN Nymburk s.r.o. 22.01.2021 700 000,00 Kč,-
1883 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Částečnou úhradu nákladů spojených s projektem Chari-Car - přeprava seniorů a osob se sníženou pohyblivostí v roce 2021" 73634794 Farní charita Nymburk 26.01.2021 45 000,00 Kč,-
1882 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost pobočného spolku v roce 2021" 22608630 34. přední hlídka Royal Rangers Nymburk 18.01.2021 30 000,00 Kč,-
1881 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na provoz a činnost Divadla Nymburk s.r.o. v roce 2021" 29008263 Divadlo Nymburk s.r.o. 26.01.2021 1 530 000,00 Kč,-
1880 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Činnost Sportovního klubu Policie Nymburk, z.s. v roce 2021" 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s. 25.01.2021 900 000,00 Kč,-
1879 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost oddílů a provoz TJ Lokomotiva Nymburk z.s. v roce 2021" 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk, z.s. 20.01.2021 1 080 000,00 Kč,-
1878 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2021" 06386636 Cílkova domácí škola, z.s. 20.01.2021 25 000,00 Kč,-
1877 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2021" 04252764 Kyusho Karate Czech Republic, z.s. 18.01.2021 70 000,00 Kč,-
1876 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost klubu v roce 2021" 67985505 Svaz modelářů České republiky model klub Scale Nymburk p.s. 18.01.2021 30 000,00 Kč,-
1875 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost AFK, zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu AFK v roce 2021" 02505070 AFK Nymburk z.s. 15.01.2021 150 000,00 Kč,-
1874 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Provoz a opravy Zimního stadionu v Nymburce v roce 2021" 48951463 NED HOCKEY s. r. o. 12.01.2021 1 500 000,00 Kč,-
1873 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2021" 05332044 JUNIOR MMA NYMBURK 12.01.2021 350 000,00 Kč,-
1872 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2021" 26572516 Volleyball Nymburk z. s. 12.01.2021 1 000 000,00 Kč,-
1871 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost oddílu a provoz TJ Sokol Drahelice v roce 2021" 64730689 Tělovýchovná jednota Sokol Drahelic 11.01.2021 80 000,00 Kč,-
1870 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Činnost ZO - Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR Nymburk v roce 2021" 70948402 Svaz postiž.civil.chorobami 11.01.2021 70 000,00 Kč,-
1869 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2021" 68381875 Spolek přátel košíkové Polabí, z.s. 11.01.2021 1 800 000,00 Kč,-
1868 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2021" 01639145 KČT, odbor LOKO Nymburk 11.01.2021 15 000,00 Kč,-
1867 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2021" 61632147 Krasobruslařský klub Nymburk, z.s. 08.01.2021 80 000,00 Kč,-
1866 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost Centra pro všechny v roce 2021" 27020053 CENTRUM PRO VŠECHNY, občanské sdružení 08.01.2021 320 000,00 Kč,-
1865 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na částečnou úhradu nákladů spojených se zhotovením Mikulášských balíčků pro sociálně znevýhodněné nymburské děti v roce 2020" 68996543 Romské sdružení občanského porozumění 14.12.2020 7 200,00 Kč,-
1864 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - na obnovu pláště přední části objektu směrem do ulice Na Rejdišti, na pozemku st. parc. č. 234/1, Na Rejdišti 1755 Nymburk 28919904 Spol. vlastníků jednotek čp. 1755 17.12.2020 39 583,00 Kč,-
1863 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce - výstava ,,Historie nymburské radnice", instalovaná v prostorách sklepení městské radnice 00069841 Polabské muzeum, p.o. 01.09.2020 0,00 Kč,-
1862 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením 10 ks evakuačních podložek pro Domov se zvláštním režimem v Opolanech a v Pátku u Poděbrad v roce 2020" 42744326 Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy 08.12.2020 20 000,00 Kč,-
1861 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací kritického vydání varhanních skladeb nymburského rodáka nejvýznamnějšího českého barokního mistra Bohuslava Matěje Černohorského" 13605763 PhDr. Mgr. Tomáš Thon, Ph.D. 08.12.2020 40 000,00 Kč,-
1860 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "1X Místní kolo soutěže rybářské mládeže města Nymburka: Zlatá udice 2020" Hrstka David, Ing., Ph.D. 18.11.2020 0,00 Kč,-
1859 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "2X Jarní soustředění nymburské rybářské mládeže 2020" 45829110 Český rybářský svaz 11.11.2020 0,00 Kč,-
1858 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "7S NBK Streetball Tournament 2020" Hauerland Pavel 06.11.2020 0,00 Kč,-
1857 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - na obnovu štítové fasády domu, Malé Valy 351/26, na pozemku st. parc. č. 406 Nymburk ŠTYCH VÁCLAV 16.10.2020 30 237,00 Kč,-
1856 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - na obnovu fasády a prvků pláště domu (průčelí), Jízdecká 204/15, na pozemku st. parc. č. 159 Nymburk NOVÁK DAVID 16.10.2020 15 660,00 Kč,-
1855 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - repase stávajících okenních výplní směrem do ulice Malé Valy a repasi hlavních vstupních dveří do dvorní části domu, Malé Valy 216, pozemek st. parc. č. 275/1 Nymburk KAŇKOVÁ JITKA 16.10.2020 45 694,00 Kč,-
1854 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - stavební úpravy v rozsahu opravy uliční fasády a repasi vstupních dveří, Jízdecká 442, na pozemku st. parc. č. 155 Nymburk Ing. Lenka Osifová 16.10.2020 46 963,00 Kč,-
1853 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - na obnovu pláště přední části objektu směrem do ulice Na Rejdišti, na pozemku st. parc. č. 234/1, Na Rejdišti 1755 Nymburk 28919904 Spol. vlastníků jednotek čp. 1755 16.10.2020 39 583,00 Kč,-
1852 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - výměna čtyř dvoukřídlých dřevěných oken v hlavním štítovém průčelí směrem do Kostelního náměstí, Kostelní náměstí 30, pozemek st. parc.č. 52 Nymburk NOVÁK EMIL, Ing. 16.10.2020 43 397,00 Kč,-
1851 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - oprava fasády, provedení nového svrchního nátěru a obležení soklu deskami z přírodního kamene směrem do ulice Douhá třída na pozemku st. parc. č. 218/2 Nymburk JANDLOVÁ JANA, Mgr. 19.10.2020 26 413,00 Kč,-
1850 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - osazení nových výplní směrem do boční ulice Kostelní, Palackého třída 43 na pozemku st. parc. č. 81 Nymburk PŘIBYL PETR 16.10.2020 20 592,00 Kč,-
1849 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - výměna oken v bytové jednotce čp. 79/10 ve 3. NP v pravé části domu čelem k vchodu bytového domu, pozemek st. parc.č. 234/2 Nymburk Bartoš Karel 16.10.2020 47 418,00 Kč,-
1848 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na úhradu mimořádných nákladů souvisejících se zajištěním potravinové pomoci osobám bez domova a nejchudším osobám do konce roku 2020" 73634794 Farní charita Nymburk 22.10.2020 20 000,00 Kč,-
1847 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním sportovní soutěže Vánoční turnaj dětí a mládeže v Nymburce 2020" 26572516 Volleyball Nymburk z. s. 20.10.2020 11 000,00 Kč,-
1846 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním soutěže Krajské kolo minivolejbalu 2020" 26572516 Volleyball Nymburk z. s. 20.10.2020 9 000,00 Kč,-
1845 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním knihy k 65. výročí založení oddílu stolního tenisu TJ Lokomotiva Nymburk v roce 2020" 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk 14.10.2020 25 000,00 Kč,-
1844 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním sportovní akce Polabský Pavouk 2020 - závody v lezení na obtížnost pro děti, mládež a dospělé" 00507415 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL 16.10.2020 17 000,00 Kč,-
1843 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "40S O pohár starosty města Nymburka 2020" 00507415 TJ Sokol Nymburk 16.10.2020 22 000,00 Kč,-
1 2 Strana: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  <<  <  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: