Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
1742 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "40S O pohár starosty města Nymburka 2020" 00507415 TJ Sokol Nymburk 05.03.2020 22 000,00 Kč,-
1741 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "1S Pohár okresu Nymburk malých dračích lodí 2020" 05780616 Dračí lodě Nymburk, z.s. 04.03.2020 40 000,00 Kč,-
1740 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "7X Tak to vidím já - fotomaraton" 04078128 Středočeské centrum občanských služeb, z.s. 00.00.0000 5 700,00 Kč,-
1739 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "8X Závod vlčat a světlušek - krajské kolo" 62444107 Junák - český skaut, přístav Modrá flotila Nymburk, z.s. 02.03.2020 26 200,00 Kč,-
1738 Smlouva o správě nemovitého majetku města - budova č.p. 6 na st.p.č. 130/2 a pozemku st. p. č. 130/2, ul. Tyršova Nymburk 00118516 Nymburské kulturní centrum,p.o. 27.02.2020 0,00 Kč,-
1737 Smlouva o poskytování služby sítě Datonet 25663003 DPT, s.r.o. 03.03.2020 0,00 Kč,-
1736 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-6009408/2 24729035 ČEZ distribuce a.s. 15.10.2019 3 500,00 Kč,-
1735 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby číslo IE-12-6009633/VB/001 - poz parc. č. 1395/25 ost. pl. Nymburk 24729035 ČEZ distribuce a.s. 24.10.2019 21 600,00 Kč,-
1734 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - parc. č. 1053/1 Nymburk 04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 20.02.2020 10 500,00 Kč,-
1733 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "28S Čarodějnice na kolech" 64730689 TJ Sokol Drahelice 26.02.2020 4 410,00 Kč,-
1732 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "6X Lodě na Labi 2020" 25764900 PRUH POLABÍ s.r.o. 25.02.2020 30 000,00 Kč,-
1731 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2020" 16577515 Junák - svaz skautů středisko Cefeus Nymburk 25.02.2020 90 000,00 Kč,-
1730 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "4K Dětský den s Krejčíkem Honzou 2020" 43748511 Jan Vávra 25.02.2020 45 000,00 Kč,-
1729 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "7K Společně časem 2020 - děti seniorům, senioři dětem" 07620888 BEZoBAV časem, z.s. 25.02.2020 27 600,00 Kč,-
1728 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "3X V každém věku můžeme být aktivní" 62994662 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. 24.02.2020 10 800,00 Kč,-
1727 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "25S Dvojzkoušky letního slunovratu" 75092531 Český kynologický svaz ZKO Nymburk 24.02.2020 10 000,00 Kč,-
1726 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2020" 00472492 HC Nymburský Lev, z.s. 28.02.2020 443 450,00 Kč,-
1725 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním sportovního kempu dětí a mládeže v partnerském městě Porto San Giorgio ve dnech 26.6. - 5.7.2020" 26572516 Volleyball Nymburk z. s. 21.02.2020 30 000,00 Kč,-
1724 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "4S Dětský sportovní den" 26572516 Volleyball Nymburk z. s. 21.02.2020 12 000,00 Kč,-
1723 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "5S Minivolejbalový festival" 26572516 Volleyball Nymburk z. s. 21.02.2020 9 000,00 Kč,-
1722 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "6S Mistrovství ČR žáků" 26572516 Volleyball Nymburk z. s. 21.02.2020 14 600,00 Kč,-
1721 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - "3S Memoriál O. Blažka - 10. ročník" 26572516 Volleyball Nymburk z. s., 21.02.2020 8 100,00 Kč,-
1720 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby - parc. č. 1803, 1806/2 Nymburk - "Nymburk, Nádražní ul., přel. kVN" 24729035 ČEZ distribuce a.s. 17.02.2020 10 100,00 Kč,-
1719 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - parc. č. 1031/27 Nymburk - "Optická přípojka pro ZŠ RAF" 25663003 DPT, s.r.o. 19.02.2020 1 850,00 Kč,-
1718 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ,,Nymburk, přechod trati ulice Pražská" 70994234 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 28.01.2020 10 000,00 Kč,-
1717 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na nákup modelářských potřeb v roce 2020" 67985505 Svaz modelářů České republiky model klub Scale Nymburk p.s. 17.02.2020 20 000,00 Kč,-
1716 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na provoz a činnost Divadla Nymburk s.r.o. v roce 2020" 29008263 Divadlo Nymburk s.r.o. 05.02.2020 1 530 000,00 Kč,-
1715 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2020" 01639145 KČT, odbor LOKO Nymburk 03.02.2020 20 000,00 Kč,-
1714 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2020" 61632147 Krasobruslařský klub 03.02.2020 90 000,00 Kč,-
1713 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na podporu projektu Rádio Patriot v roce 2020" 26628929 POROS-Polabský rozvojový spolek, 31.01.2020 144 110,00 Kč,-
1712 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost v roce 2020" 27460223 SK POLABAN Nymburk s.r.o. 31.01.2020 1 000 000,00 Kč,-
1711 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost AFK, zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu AFK v roce 2020" 02505070 AFK Nymburk z.s. 30.01.2020 174 000,00 Kč,-
1710 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost Nymburské o.p.s. v roce 2020" 27940993 Nymburská o.p.s. 30.01.2020 551 440,00 Kč,-
1709 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2020" 05731348 PC Mimo Done Nymburk, z.s. 06.02.2020 30 000,00 Kč,-
1708 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na uspořádání výstavy a soutěže plastikových modelů s mezinárodní účastí (Kit Saloon) v roce 2020 22873171 IPMS Nymburk, z.s. 29.01.2020 50 000,00 Kč,-
1707 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost ústavu v roce 2020 - konkrétně na částečné pokrytí mzdových nákladů zdravotních sester v roce 2020" 04066502 Domácí hospic Nablízku, z.ú. 30.01.2020 35 000,00 Kč,-
1706 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost pobočného spolku v roce 2020" 22608630 34. přední hlídka Royal Rangers 30.01.2020 40 000,00 Kč,-
1705 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost ZO ČSOP Polabí v roce 2020" 70843473 ZO ČSOP Polabí 27.01.2020 25 000,00 Kč,-
1704 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2020" 68381875 Spolek přátel košíkové Polabí 21.01.2020 2 500 000,00 Kč,-
1703 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2020" 26673801 SK Polaban Nymburk, z.s. 22.01.2020 400 000,00 Kč,-
1702 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost Junáka - českého skauta, střediska Krahujec Nymburk v roce 2020" 62444174 Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Krahujec 21.01.2020 100 000,00 Kč,-
1701 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Činnost ZO - Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR Nymburk v roce 2020" 70948402 Zákl.organ.Svazu post.civil.choroba 20.01.2020 77 000,00 Kč,-
1700 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost oddílu a provoz TJ Sokol Drahelice v roce 2020" 64730689 Tělovýchovná jednota Sokol Drahelic 20.01.2020 90 000,00 Kč,-
1699 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na provoz a činnost spolku v roce 2020" 64733882 Základní kynologická organizace Drahelice, 17.01.2020 90 000,00 Kč,-
1698 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2020" 26572516 Volleyball Nymburk z. s. 17.01.2020 1 100 000,00 Kč,-
1697 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Provoz a opravy Zimního stadionu v Nymburce v roce 2020" 48951463 NED HOCKEY s. r. o. 17.01.2020 1 000 000,00 Kč,-
1696 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2020" 06386636 Cílkova domácí škola, z.s. 16.01.2020 30 000,00 Kč,-
1695 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem ChariCar - přeprava seniorů v roce 2020" 73634794 Farní charita Nymburk 16.01.2020 45 000,00 Kč,-
1694 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2020" 04252764 Kyusho Karate Czech Republic, z.s. 16.01.2020 110 000,00 Kč,-
1693 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Činnost Sportovního klubu Policie Nymburk, z.s. v roce 2020" 14801027 SPORTOVNÍ KLUB POLICIE 16.01.2020 1 000 000,00 Kč,-
1 2 3 4 5 Strana: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  <<  <  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: