Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
1692 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost spolku v roce 2020" 05332044 JUNIOR MMA NYMBURK 16.01.2020 400 000,00 Kč,-
1691 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost oddílů a provoz TJ Lokomotiva Nymburk z.s. v roce 2020" 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk 15.01.2020 1 150 000,00 Kč,-
1690 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na celoroční činnost mysliveckých kroužků mládeže a částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním soutěže pro mládež Zlatá srnčí trofej v roce 2020" 67777473 Českomoravská myslivecká jednota - okresní myslivecký spolek 15.01.2020 10 000,00 Kč,-
1689 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na částečnou úhradu nákladů spojených s nákupem medikace a krmné soli pro zvěř v roce 2020" 67777473 Českomoravská myslivecká jednota - okresní myslivecký spolek 15.01.2020 25 000,00 Kč,-
1688 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost Junáka - českého skauta, přístavu Modrá flotila Nymburk v roce 2020" 62444107 Junák - český skaut, přístav Modrá flotila Nymburk, z.s. 13.01.2020 100 000,00 Kč,-
1687 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Na činnost Centra pro všechny v roce 2020" 27020053 Centrum pro všechny, spolek 13.01.2020 350 000,00 Kč,-
1686 Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce 00069841 Polabské muzeum, p.o. 08.01.2020 0,00 Kč,-
1685 Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek parc. č. 365, 469/1 a 493 v k.ú. Drahelice, Nymburk 24729035 ČEZ Distribuce, a.s. 08.01.2020 1 210,00 Kč,-
1684 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6025102/1, Nymburk, kNN pro parc.č.759/10,762. 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 16.12.2020 0,00 Kč,-
1683 Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytování jazykového vzdělávání ze dne 1.3. 2016 26441012 CZ.YES, s.r.o., I. Olbrachta 1904, 288 02 NYMBURK 17.12.2019 420,00 Kč,-
1682 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na částečnou úhadu nákladů spojených s pořízením koupacích křesel a mechanických vozíků pro seniory v péči Evangelického domova pro seniory v Libici nad Cidlinou". 42744326 Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 280 02 Kolín 12.12.2019 20 000,00 Kč,-
1681 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na provoz zařízení zajišťujícího komplexní zdravoní a sociální služby pacientů zejména s onkologickým onemocněním". 48623814 Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec 12.12.2019 20 000,00 Kč,-
1680 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na provoz zařízení zajišťujícího komplexní zdravotní a sociální služby pacientům z roztroušenou sklerózou". 48623814 Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec 12.12.2019 30 000,00 Kč,-
1679 Smlouva o vystoupení ,,Hudební vystoupení v rámci akce Výroční setkání zaměstnanců města Nymburk". Roman Beneš, Poděbrady 29001 22.11.2019 5 000,00 Kč,-
1677 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2019-2.kolo. 8327327 Beachvolejbalový klub Nymburské BOMBY z.s., Boleslavská třída 1004/43, Nymburk 16.12.2019 8 268,57 Kč,-
1676 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2019-2.kolo. 6386636 Cílkova domácí škola z.s., Boleslavská 137, 288 02 Nymburk 16.12.2019 3 501,98 Kč,-
1675 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2019-2.kolo. 64730689 TJ Sokol Drahelice, z.s., Černohorského 1373/26, Nymburk 28802 16.12.2019 2 451,39 Kč,-
1674 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2019-2.kolo. 22663321 VK Nymburk o.s., Dlabačova 2004, 288 02 Nymburk 16.12.2019 5 214,06 Kč,-
1673 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2019-2.kolo. 02505070 AFK Nymburk z.s., Kovanická 66, 288 02 Nymburk 16.12.2019 6 303,57 Kč,-
1671 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2019-2.kolo. 01797093 Capoeira Ginga Mundo ČR, z.s., Komenského 571/2, 288 02 Nymburk 16.12.2019 2 529,21 Kč,-
1670 Nájemní smlouva (parcela st. 3216, parcela 417/28 v k.ú. Nymburk) 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 05.12.2019 1,00 Kč,-
1669 Smlouva o směně pozemků (pozem.parc. 1275 a pozem.parc.1264/4 v k.ú. Nymburk). Jiří Peťura, Praha 9 29.11.2019 0,00 Kč,-
1668 Kupní smlouva (motorové sanitní vozidlo WV Transporter, RZ NBJ5653). Jan Kolář, Nymburk 27.11.2019 25 000,00 Kč,-
1667 Dodatek č.1 smlouvy ke smlouvě o výpůjčce č. S20160019 ze dne 20.01. 2016. 00069841 POLABSKÉ MUZEUM, příspěvková organizace, Palackého tř.68/III, 290 55 Poděbrady 00.00.0000 0,00 Kč,-
1666 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Podpora realizace studijního programu pro seniory v roce 2019 - akademie 3.věku Nymburce. 00641111 Vzdělávací intitut Střdočeského kraje , V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk 04.11.2019 8 000,00 Kč,-
1665 Pojistná smlouva autopojištění (PEGEOT BOXER). 46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Římská 45, 120 00 Česká republika. 29.08.2019 13 520,00 Kč,-
1663 Kupní smlouva (parcela st.3276 zast.pl.v k.ú. Nymburk). Petr Hladík, Nymburk 06.11.2019 28 580,00 Kč,-
1662 Kupní smlouva (pozemek parc. č.1095/102, orná půda) Zuzana Mejstříková, Loučeň 03.11.2019 1,00 Kč,-
1661 Smlouva o zřízení věcného břemene (parc.č. 214/1, 214/2 v k.ú. Drahelice). Martin Malý, Nymburk 04.11.2019 2 354,00 Kč,-
1660 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti EP-12-6003336/VB/1 (Nymburk, přeložka kNN, ul.I.Olbrachta). 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 31.10.2019 11 487,00 Kč,-
1659 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-126022671/002 (poz.parc.č. 1264/7 v k.ú. Nymburk). 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 14.10.2019 1 210,00 Kč,-
1658 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (Na Rejdišti /901186, Nymburk 288 02). 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 18.10.2019 0,00 Kč,-
1657 Smlouva o zprotředkování burzovních komoditních obchodů. 26439573 FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, Kladno 272 01 09.10.2019 0,00 Kč,-
1656 Smlouva o nájmu parkovacího stání (parcela 1014/2, Nymburk - poliklinika č.p.2160 Nymburk). 27940900 Topdent s.r.o., Gellnerova 476, Mladá Boleslav 14.08.2019 3 000,00 Kč,-
1655 Pojistná smlouva - kolektivní pojištění odpovědnosti 45272956 Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 10.10.2019 24 705,00 Kč,-
1654 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby číslo stavby: IZ-12-6001553/VB001. 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 20.08.2019 0,00 Kč,-
1653 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na úhradu mzdových nákladů sociálních pracovníků v roce 2019." 04066502 Domácí hospic Nablízku, z.ú., Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem 26.09.2019 30 000,00 Kč,-
1652 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na podporu činnosti Domova Mladá, poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace , a to na částečnou úhradu nákladů celoročního pobytu klienta s trvalým bydlištěm v Nymburce - pana Filipa Hausnera, nar. dne 24.03. 1994". 49534971 Domov Mladá, pokytovatel sociálních služeb, Rakouská č.p.552, 289 23 Milovice 16.09.2019 8 900,00 Kč,-
1651 Změna nastavení služby Datonet (Okružní 2160- Poliklinika). 25663003 DPT, s.r.o., Kolínská 599/7, 288 02 Nymburk 28.08.2019 7 176,00 Kč,-
1649 Smlouva o autorské dílo (publikace o malíři Janu Dědinovi). Alžběta Semrádová, 182 00 Praha 8 09.09.2019 45 000,00 Kč,-
1648 Darovací smlouva (6 originálů obrazů od pana Jana Vorlíčka). Jan Vorlíček, Nymburk 18.09.2019 0,00 Kč,-
1647 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6021673/VB/02 (pozem.parc.č. 1699/1 v k.ú. Nymburk). 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 10.09.2019 5 000,00 Kč,-
1646 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6021202/002 (poz.parc.č. 1264/7, 1285/10, 1285/11, 1689/1 v k.ú. Nymburk). 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 06.09.2019 42 229,00 Kč,-
1645 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 31S "Letekomodelářská soutěž". 67985505 Svaz modelářů České republiky model klub Scale Nymburk p.s., Drahelická 59/23, 288 02 Nymburk 02.09.2019 4 000,00 Kč,-
1644 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 32S ,,Pétanque turnaj pod záštitou České asociace pétanque klubů". 05731348 PC Mimo Done Nymburk, z.s., Nymburk 26.08.2019 10 500,00 Kč,-
1643 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 2S ,,8.ročník Turnaje žactva ve stolním tenisu". 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk, Boleslavská třída 319, 28802 Nymburk 28.08.2019 7 000,00 Kč,-
1642 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 36S ,,Mistrovství světa v Pole Sport". Pavlína Ottová, Nymburk 28.08.2019 40 950,00 Kč,-
1641 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 30S ,,Vánoční turnaj dětí". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 28.08.2019 12 500,00 Kč,-
1640 Smlouva poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 27S ,,Den plný her". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 28.08.2019 9 500,00 Kč,-
1639 Smlouvy o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 28S ,,Krajské kolo minivolejbalu". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 28.08.2019 11 000,00 Kč,-
1 2 3 4 5 6 Strana: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  <<  <  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: