Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
1638 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 29S ,,Okresní přebor minivolejbalu". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 28.08.2019 10 000,00 Kč,-
1637 Podnájemní smlouva na (st.4219, 417/1 ost.pl.)nemovitosti ke sportovnímu využití. 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 04.09.2019 1,00 Kč,-
1636 Nájemní smlouva (v polyf.domě čp.391 v ulici V Kolonii, garážové stání č. 29) Klára Vlčková, Nymburk 30.08.2019 268,00 Kč,-
1635 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-6001619/VB/001 (Nymburk, U Růžáku) 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 03.07.2019 16 400,00 Kč,-
1634 Dodatek č.1 smlouvy o nájmu uzavřené dne 22.10. 2014 pod č.ev.S201400406 26673801 SK Polaban Nymburk s.r.o., Nad Elektrárnou 1177/29, 288 02 Nymburk 27.08.2019 1,00 Kč,-
1632 Dodatek č. 4 smlouvy o nájmu uzavřené dne 24.06.2011 pod ev.S201100260. 27940993 Nymburská o.p.s., V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk 26.08.2019 1,00 Kč,-
1631 Smlouva o výpůjčce pozemku číslo O994190127 (pozem.parcela č.1879/1 v k.ú. Nymburk, obec Nymburk). 70890005 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 19.08.2019 0,00 Kč,-
1630 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-6001088/001 (poz.parc.č.st.326, 1050/8, 1712/2, v k.ú. Nymburk). 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 31.07.2019 1 210,00 Kč,-
1629 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu (parc.č. 1699/1 v k.ú. Nymburk). Jitka Martincová, Nymburk 23.08.2019 500,00 Kč,-
1628 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýské sítě a smlouvu o právu provést stavbu (pozem. parc. č.1062/25 v k.ú. Nymburk). Mgr. Vlasta Pluhařová, Nymburk 19.08.2019 500,00 Kč,-
1627 Smlouva o vystoupení ,,Hudební vystoupení v rámci akce Open Špička". Roman Beneš, Poděbrady 290 01 04.08.2019 5 000,00 Kč,-
1626 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 24S ,,Nymburská cena mládeže 2. kolo". 22763147 PROSport011, V Lodici 52, 288 02 Nymburk 21.08.2019 8 000,00 Kč,-
1625 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 1K ,,Vánoční dílny V DDM Nymburk". 61632376 Dům dětí a mládeže , 2. května 968, 288 02 Nymburk 21.08.2019 17 500,00 Kč,-
1624 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 37S ,,Mezinárodní basketbalový turnaj v Previdzi - DODO CUP 2019 -XXIII. ročník. 68381875 Spolek přátel košíkové Polabí, Komenského 589/12, 288 02 Nymburk 22.08.2019 45 000,00 Kč,-
1623 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 38S ,,Mezinárodní turnaj v Leverkusenu (Německo) - BAYER GIANTS Trophy". 68381875 Spolek přátel košíkové Polabí, Komenského 589/12, 288 02 Nymburk 22.08.2019 40 000,00 Kč,-
1622 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 39S ,,Basketbalové utkání KNBL pro děti ze základních škol v Nymburce". 68381875 Spolek přátel košíkové Polabí, Komenského 589/12, 288 02 Nymburk 22.08.2019 14 000,00 Kč,-
1621 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 3S ,,World Marathon Challenge ". 61632210 Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, Komenského 779, Nymburk - příspěvková organizace 22.08.2019 40 000,00 Kč,-
1620 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 23S ,,O nejlepšího atleta Nymburka 2019". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08.2019 9 000,00 Kč,-
1619 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 22S ,,Deblový halový turnaj mužů a žen SKP Nymburk - 27.oficiální ročník klubového klání 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08.2019 1 500,00 Kč,-
1618 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 21S ,,Evropské dětské atletické hry v Brně 2019". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08.2019 25 000,00 Kč,-
1617 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 20S ,,Mikulášské plavecké závody". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08.2019 8 000,00 Kč,-
1616 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 19S ,,Mixová liga Nymburska ve volejbale - 1.polovina 20.ročníku soutěže". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08.2019 3 000,00 Kč,-
1615 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 18S ,,Mistrovství Evropy mažoretek". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08.2019 25 000,00 Kč,-
1614 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 17S ,,O nejrychlejšího Nymburáka 2019". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08.2019 5 000,00 Kč,-
1613 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 16S ,,Pohyb je život". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08.2019 5 000,00 Kč,-
1612 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 12S ,,Volejbalový turnaj žen". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08.2019 3 000,00 Kč,-
1611 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 11S ,,WG Dorbirn 2019 - 16. Světová gymnestráda". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08.2019 20 000,00 Kč,-
1610 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 3X ,,Rozloučení s prázdninami - smíšené rybářské závody". Ing. David Hrstka, Ph.D., Nymburk 21.08.2019 9 800,00 Kč,-
1609 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 5X ,,Aktivní senioři v každém věku". 70948402 Svaz postižených civiliz.chorobami v ČR, z.s., okr.org. Nymburk, Bedřicha Smetany 55, Nymburk 26.08.2019 40 000,00 Kč,-
1608 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpotu města Nymburka na 4S ,,Polabský Pavouk 2019". 00507415 Tělocvičná jednota Sokol Nymburk, Tyršova 180/14, 28802 Nymburk 21.08.2019 25 000,00 Kč,-
1607 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 8S ,,18.ročník Wakizaši cup v karate". 00507415 Tělocvičná jednota Sokol Nymburk, Tyršova 180/14, 28802 Nymburk 21.08.2019 25 000,00 Kč,-
1606 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 25S ,,Účast člena TJ Sokol Nymburk Pavola Demčáka na ME v klasickém benčpresu 2019". 00507415 Tělocvičná jednota Sokol Nymburk, Tyršova 180/14, 28802 Nymburk 21.08.2019 17 150,00 Kč,-
1605 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 7S ,,Účast člena TJ Sokol Nymburk Karla Ruso na ME v silovém trojboji mužů a žen masters 2019". 00507415 Tělocvičná jednota Sokol Nymburk, Tyršova 180/14, 28802 Nymburk 21.08.2019 10 000,00 Kč,-
1603 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání (prostory v domě čp.55, ul. Bedřicha Smetany, Nymburk) místnost č. 306. 00640824 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Soudní 20, Nymburk 23.08.2019 16 600,00 Kč,-
1602 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním terénních a ambulantních služeb rané péče pro občany s bydlištěm na území města Nymburka". 24743054 EDA cz, z.ú., Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 12.08.2019 7 500,00 Kč,-
1601 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 26S ,,Krajský kynologický závod ve sportovní kynologii". 64733882 Základní kynologická organizace Drahelice , Nymburk 08.08.2019 12 000,00 Kč,-
1600 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na 2K ,,Aktivní senioři v každém věku". Svaz postižených civiliz.chorobami v ČR, z.s., okr.org. Nymburk, Bedřicha Smetany 55, Nymburk 07.08.2019 15 000,00 Kč,-
1598 Kupní smlouva na motorové sanitní vozidlo WV Transporter, RZ 2S53908. Ivan Trach, Praha 4 13.08.2019 20 500,00 Kč,-
1597 Kupní smlouva na motorové sanitní vozidlo WV Transporter, RZ 2S53907. Ivan Trach, Praha 4 13.08.2019 20 500,00 Kč,-
1596 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 2K ,,Zažít Nymburk jinak". MgA. Gabriela Šinkorová, Nymburk 01.08.2019 14 000,00 Kč,-
1595 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 6X ,,Účast na světovém skautském Jamboree 2019 USA". Ondřej Čenovský, Nymburk 01.08.2019 16 000,00 Kč,-
1594 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 1K ,,Postřižinská dočesná 2019". 47536373 Pivovar Nymburk, spol.s.r.o., Pražská 581, 288 02 Nymburk 30.07.2019 10 000,00 Kč,-
1592 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 33S ,,XIV. Turnaj Lvíčat - O pohár města Nymburka". Jaroslav Tesařík, Lysá nad Labem 30.07.2019 20 790,00 Kč,-
1591 Smlouva o zřízení služebnosti (parc.č. 1219/19 a parc. č. 3537, Nymburk). 04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov 130 00 31.07.2019 12 000,00 Kč,-
1590 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022102/002. 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 31.07.2019 2 662,00 Kč,-
1589 Smlouva o zřízení věcného břemene (pozemků parc.č. 1083/2, 1083/25 v k.ú. Nymburk). 27295567 GasNet, s.r.o., Klíše, Klíšská 940/96, 400 01 31.07.2019 29 874,00 Kč,-
1588 Kupní smlouva (převod motorového vozidla WV Transporter). P. J., Nymburk 06.08.2019 20 200,00 Kč,-
1587 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost spolku v roce 2019." 22867783 BC Real Réma Nymburk, z.s, Jičínská 1446/44, Nymburk . 17.07.2019 30 000,00 Kč,-
1586 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti (parc.č.1074/92, 1083/2, 1083/25 v k.ú. Nymburk, zapsaný na LV č.2835). 46357009 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk 18.06.2019 16 345,00 Kč,-
1585 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6024304/VB/001 (Nymburk, Purkyňova p.č. 1053/1). 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 24.06.2019 1 000,00 Kč,-
1 2 3 4 5 6 7 Strana: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  <<  <  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: